Skip to content

Müügitingimused ja privaatsustingimused

Veebipoe kaia.ee (edaspidi Veebipood) omanik on KA&H STUUDIO (11391038)

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest videokursuste (videote, vidoematerjalide) ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Muid tasusisd hinnale ei lisandu. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Videokursuse tellimiseks tuleb lisada soovitud videokursused ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad Seejärel kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu. 

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 31 tööpäeva.

Kohaletoimetamine

Digitaalne sisu tehakse ostjale kättesaadavaks kohe peale lepingu jõustumist.

Taganemisõigus

Taganemisõigus ei kohaldu Veebipoes, vastavalt VÕS § 53 lg 4. Veebipoes müüakse Digitaalset sisu, millele VÕS § 53 lg 4  järgi taganemisõigus ei kohaldu

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e kirja aadressile kiaia@kaia.ee

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile kaia@kaia.ee

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda. Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingusttulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Privaatsuspoliitika

Kaitseme oma klientide privaatsust ning sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimuste põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist, säilitamist ja kustutamist. Antud privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist KA&H STUUDIO OÜ veebilehel kaia.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja ja koolitusel osaleja (edaspidi klient) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, dokumenteerimine, struktureerimine, parandamine, kasutamine, säilitamine, edastamine või kustutamine.

Klient on isik, kes külastab veebilehte, tarbib teenuseid või edastab KA&H STUUDIO OÜ omalt poolt infot. Näiteks uudiste lugemine, teenuste tellimine, koolitusele registreerumine või e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik KA&H STUUDIO OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

KA&H STUUDIO OÜ lähtub isikuandmete kogumisel ja töötlemisel põhimõtetest, et:

 • isikuandmeid kogutakse seaduslikul teel;
 • töödeldavad isikuandmed on ajakohased ja täielikud;
 • isikuandmete kaitseks on rakendatud teabeturbe meetmed;
 • isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks;
 • isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • kliendile võimaldatakse tema andmetele juurdepääs ja vajadusel nende parandamine.

KA&H STUUDIO OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kliendi isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • nimi ja e-posti aadress – kliendi liitumisel meililistiga, kontaktivormi täitmisel, e-kirja saatmisel või postituse kommenteerimisel;
 • ettevõtte/asutuse (koolituse eest tasuja/tellija) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, juriidiline aadress) – tellimuse täitmisel;

Kontaktandmed on vajalikud infopäringule vastamiseks, lepingu sõlmimiseks, materjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks ning isikukood on vajalik järelmaksu vormistamiseks.

Veebilehte kasutades annab klient nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. KA&H STUUDIO OÜ eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemisega tegelevad vaid selleks volitatud (tööülesannetest lähtuvalt) töötajad.

Isikuandmete töötlemine

KA&H STUUDIO OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kliendile teenuse osutamiseks, näiteks kliendiga suhtlemiseks, hinnapakkumise tegemiseks, koolituspakkumise tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tunnistuse või tõendi vormistamiseks, arvete edastamiseks;
 • kliendi e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, koolitustest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kliendi eelneval nõusolekul.

KA&H STUUDIO OÜ kontaktibaasis olles võime töödelda kliendi nime ja e-posti aadressi või telefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, Google). Turunduskommunikatsiooni saatmise eesmärgiks on säilitada kliendiga ärialast suhet.

E-postile saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda kliendi suhtluse kohta infot, näiteks kas klient avas e-kirja, millistele linkidele ta vajutas, milliseid seadmeid ta selle jaoks kasutas ning millised on nende tehnilised omadused.

Uutele klientidele saadame uudiskirju ainult juhul, kui nad on end ise registreerinud uudiskirja saajaks meie kodulehel oleva vormi kaudu või täitnud uudiskirja saajate registreerumislehe. Uudiskirja saamisest saab igal ajahetkel loobuda, vajutades uudiskirja jaluses olevat nuppu “unsubscribe” või kirjutades oma soovist e-postile kaia@kaia.ee.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Kolmas isik on KA&H STUUDIO OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub KA&H STUUDIO OÜ kliendile teenuseid.

KA&H STUUDIO OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • Maksetevahendust (Montonio)
 • Digitaalse sisu edastamist (YouTube)

Isikuadnmete säilitamine ja turvalisus

KA&H STUUDIO OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni klient avaldab soovi see sealt eemaldada.

KA&H STUUDIO OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Veebilehe külastamise või ostu käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Kasutame tööks unikaalse parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvaid e-posti aadresse. Samuti on unikaalse parooliga kaitstud raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada meie klientide isikuandmeid.

Meie ettevõttes on töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Isiku nõusolekuta võib andmeid edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (nt kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Küpsised

KA&H STUUDIO OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kliendikogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab klient teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui ta on valinud küpsiste bännerilt “Nõustun” privaatsuspoliitikaga.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele ja saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta;
 • nõuda isikuandmetega tutvumist, nende parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist (kui ei ole vastuolus õigusaktidega);
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel).

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, nt teenuse osutamiseks. Kui klient kuulub KA&H STUUDIO OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad või kättesaadavad, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kliendil saata e-posti aadressile kaia@kaia.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Klient usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda KA&H STUUDIO OÜ esindaja poole aadressil kaia@kaia.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

KA&H STUUDIO OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil kaia@kaia.ee.

Kehtiv alates 01.11.2022